Skip links
Тенденции за имотния сектор 2024 г. / Real Estate Trends 2024

Тенденции за имотния сектор 2024 г.

Имотният сектор е един от най-чувствителните към икономическите условия и фактори. През последните няколко години той премина през период на бурен растеж, последван от известно охлаждане. Какви тенденции могат да очакваме през 2024 г.?

Share
Тенденции за имотния сектор 2024 г. / Real Estate Trends 2024

Тенденции за имотния сектор 2024 г.

Имотният сектор е един от най-чувствителните към икономическите условия и фактори. През последните няколко години той премина през период на бурен растеж, последван от известно охлаждане. Какви тенденции могат да очакваме през 2024 г.?

1. Умерено покачване на цените на имотите

Според анализ на Националното сдружение на агенциите за недвижими имоти (НСНИ), през 2023 г. цените на жилищата в България са се повишили с около 9-10%. Очаква се това увеличение да продължи и през 2024 г., но с по-бавни темпове. Основните фактори, които ще повлияят на цените, са:

 • Инфлацията. Въпреки че тя се очаква да намалее през 2024 г., все пак ще има влияние върху цените на имотите.
 • Лихвите по ипотечните кредити. Те също се очаква да се повишат през следващата година, което ще направи покупката на жилище по-скъпа.
 • Търсенето и предлагането. Ако търсенето на жилища остане високо, а предлагането ограничено, цените ще продължат да растат.

Според прогнозите на НСНИ, през 2024 г. цените на жилищата в България могат да се повишат с около 5-7%. Това означава, че средната цена на жилище в София може да достигне 2 000 евро на кв. м.

2. Засилване на интереса към новото строителство

През 2023 г. се наблюдава засилен интерес към новото строителство. Това се дължи на няколко фактора, включително:

 • Повишаването на цените на старите жилища.
 • Намаляването на лихвите по ипотечните кредити.
 • По-високото качество и енергийна ефективност на новото строителство.
 • Очаква се тази тенденция да продължи и през 2024 г. 

Това ще доведе до увеличаване на предлагането на жилища на пазара, което може да ограничи ръста на цените.

3. Повишаване на търсенето на имоти в малките градове

През последните години се наблюдава тенденция за увеличаване на търсенето на жилища в малките градове. Това се дължи на няколко фактора, включително:

 • По-ниските цени на жилищата.
 • По-доброто качество на живот.
 • По-ниската заетост.

Очаква се тази тенденция да продължи и през 2024 г. Това може да доведе до повишаване на цените на жилищата и в малките градове, но в по-малка степен, отколкото в големите градове.

4. Увеличаване на интереса към инвестиционни имоти

Очаква се през 2024 г. да се увеличи интересът към инвестиционните имоти. Това се дължи на няколко фактора, включително:

 • Повишаването на лихвите по депозитите.
 • По-ниските рискове, свързани с инвестицията в недвижими имоти.
 • По-високият доход от наем.

Очаква се да има засилен интерес към покупката на жилища за отдаване под наем, както и към покупката на търговски имоти.

5. Възникване на нови тенденции на пазара за имоти

През 2024 г. могат да възникнат и нови тенденции на имотния пазар, които все още не могат да бъдат предвидени. Някои от тях могат да бъдат свързани с:

 • Технологичния напредък.
 • Промяната в климата.
 • Политическите събития.

Възникването на нови тенденции може да има значително влияние върху развитието на имотния сектор.

Заключение

Пазарът на недвижими имоти през 2024 г. се очаква да бъде умерено активен, с умерено покачване на цените. Основните фактори, които ще повлияят на пазара, са:

 • Инфлацията.
 • Лихвите по ипотечните кредити.
 • Търсенето и предлагането.


Очаква се да има засилен интерес към новото строителство, към жилища в малките градове и към инвестиционни имоти. Могат да възникнат и нови тенденции, които все още не могат да бъдат предвидени. 

Вие прочетохте: Тенденции за имотния сектор 2024 г. 
Категория: Бизнес

Всички прегледи: 15357

This website uses cookies to improve your web experience.
Home
Search
More
More